กิจกรรมอื่นๆ

นอกจากงาน MICE แล้ว ทางคุ้มขันโตกสามารถรองรับงานพิเศษต่างๆ อาทิเช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน งานรดน้ำดำหัว งานเกษียณอายุ และกิจกรรมพิเศษอื่น ฯลฯ

งานเลี้ยงสังสรรค์

งานแต่งงาน

งานรดน้ำดำหัว

กิจกรรมพิเศษต่างๆ