การประชุม สัมมนา และนิทรรศการ

คุ้มขันโตก สามารถรองรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดแสดงสินค้า และนิทรรศการ ทั้งในระดับท้องถิ่น และนานาชาติ ด้วยสถานที่ที่โอ่โถง หรูหรา  และการตกแต่งที่วิจิตรบรรจง ซึ่งหาที่ใดเปรียบมิได้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการให้บริการ ที่สุดแสนประทับใจแก่ท่านและคณะ

การประชุม

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

การประชุมนานาชาติ

การแสดงนิทรรศการ