.

ร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 7 รอบ 84 พรรษา

คุ้มขันโตก

อัครสถานล้านนา ศูนย์รวมวัฒนาธรรมอาหาร และการแสดง

อาหารขันโตก

การแสดง

ขบวนแห่บูรณคตะบูชาสโตกคำและฟ้อนเล็บ

การแสดง

ฟ้อนที

การแสดง

ระบำชาวเขา 4 เผ่า

บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ +66 5330 4121 ดูทั้งหมด