คุ้มขันโตกรับรางวัลรองชนะเลิศวงดนตรีกลองตึ่งโนง งานสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่

Posted on Monday April 18th, 2016

คณะนางรำ จากคุ้มขันโตกได้รับรางวัล " รองชนะเลิศอันดับ 1 " การประกวดวงกลองตึ่งโนง ในงาน " 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ " จากท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเกียรติประวัติ อีกครั้งของคุ้มขันโตก