งานแต่งงานคุณอุษณีย์และคุณภาคย์ ลานกล้วยไม้

Posted on Sunday May 15th, 2016

คุ้มขันโตกและห้องอาหารเรือนไทยพลับพลา ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณ "อรุณี และคุณภาคย์" ที่ได้จัดพิธีมงคลสมรสแบบคริสต์ณ ลานกล้วยไม้ พร้อมฉลองมงคลสมรสทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารเรือนไทยพลับพลา