เฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 7 รอบ 84 พรรษา

Posted on Thursday June 9th, 2016