คุ้มขันโตกร่วมมอบน้ำดื่ม 24,000 ขวด สำหรับอาสาสมัครดับไฟป่า

Posted on Sunday May 15th, 2016

คุ้มขันโตก ห้องอาหารเรือนไทยพลับพลา ร่วมกับโรงแรมฟูราม่า โดยคุณวัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการ นำทีมฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ มอบน้ำดื่มสำหรับอาสาสมัครที่ร่วมดับไฟป่า จำนวน 24,000 ขวด ซึ่งท่านมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้